Privacyverklaring

Blenddin Interieurontwerp & Advies (hierna Blenddin) gevestigd in Bodegraven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.

VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Blenddin verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IP-adres;
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt via contactformulieren of telefonisch;
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website;
 • Bankrekeningnummer.

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Blenddin verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten;
 • Het afhandelen van jouw betaling;
 • Eventueel om goederen en diensten bij je af te leveren;
 • Blenddin analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van diensten en producten af te stemmen op jouw voorkeuren;
 • Blenddin verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangifte.

HET BEWAREN VAN PERSOONSGEGEVENS

Blenddin bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Alle persoonsgegevens die telefonisch, per email of via de contactformulieren op de website van Blenddin worden verstrekt, worden tijdelijk opgeslagen. Deze gegevens, bestaande uit jouw naam, mailadres en/of telefoonnummer, worden bewaard zolang er nog communicatie plaats vind, met een maximum van 36 maanden na het laatste contact. Hierna worden jouw gegevens verwijderd.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Blenddin verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Blenddin en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@blenddin.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS

Blenddin neemt jouw privacy en de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@blenddin.nl

COOKIES

Op deze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door je browser op je harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar mijn servers teruggestuurd worden.

Blenddin gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Scroll naar boven